het leven op de boerderij

ZWARTE MAGGIE

werd voor de tweede keer moeder.

13 gezonde biggen heeft ze op de wereld gezet. Zoals altijd werd de zeug bijgestaan door boer Peter.